Centralsuganläggningar

ÅSS har ett mycket flexibelt system av fläktar och stoftavskiljare som tillåter att enheterna kombineras för att passa till en mängd olika applikationer. Flera enheter kan byggas ihop för att möta alla typer av  behov.

En komplett centralsuganläggning från ÅSS består av:

  • Fläktenhet. Sugkälla som skapar undertryck.
  • Stoftavskiljare. Här sker uppsamling av stoftet som avlägsnats.
  • Automatikskåp med modern frekvenssytrning.
  • Rörsystem och ventiler.
 

Fläktenheter

Sugkälla som skapar undertryck. Här väljer du även om du vill återföra luften till lokalen eller släppa den på utsidan. Vill man ta tillvara på värmen som alstras i fläktenheten väljer man en enhet med värmeväxling.

Stoftavskiljare

Här sker uppsamling av stoftet som avlägsnats. Uppsamlingen kan fås i 50-160l säck som standard men även i 600l behållare eller valfri storlek på container

Kombiaggregat

I ett kombiaggregat är allt integrerat i en enda enhet, vilket är smidigt där utrymmet är begränsat.

Kontakta oss

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv

Telefon: 0303-109 65
Öppettider: Mån-fre: 08.00 - 16.00